ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
на надання послуг щодо участі в онлайн-платформі «Corporate Security Platform»
1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ
1.1. Організатор платформи або Організатор - SIDCON International Consulting Company OÜ, зареєстрована за адресою: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vesivärava tn 50-201, 10152.

1.2. Платформа - цифрова онлайн платформа, яка організовується Організатором. Повна назва: «Corporate Security Platform».

1.3. Учасник - юридична або фізична особа, яка здійснює організацію своїх освітніх курсів, програм, заходів, продуктів та послуг у виставковому розділі на Платформі у цифровому форматі відповідно до обраного пакету участі.

1.4. Слухач/Відвідувач - юридична або фізична особа, яка набула права доступу для відвідування платформи у цифровому форматі.

1.5. Цифровий формат платформи або Цифрова платформа - освітні курси і заходи (освітні, рекламні, виставкові та ін.), виставка продуктів та послуг в онлайн форматі з використанням сучасних цифрових інструментів комунікації в мережі Інтернет.

1.6. Коротка назва: «CS Platform».

1.7. Сайт - інформаційний ресурс Організатора, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://securityplatform.online/.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Організатор надає послуги Учасникам з організації участі та створення власних освітніх програм і заходів, участі у виставковому розділі у форматі платформи «Corporate Security Platform», а також представляє додаткові послуги, узгоджені Сторонами, а Учасник зобов'язується оплатити ці послуги.

2.2. Платформа буде проводитися у цифровому форматі.
3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Учасник самостійно здійснює реєстрацію на Платформі, за адресою в мережі Інтернет.

3.2. Відкривши сайт платформи, Учасник натискає кнопку реєстрації і, слідуючи підказкам у вікні:

  • обирає необхідні послуги;
  • ознайомлюється з даним Договором і підтверджує згоду з умовами Договору;
  • дає згоду на обробку персональних даних і дозволяє їх використання на Платформі;
  • згідно виставленого інвойсу, оплачує вказану в цінових пакетах вартість Організатору.

3.3. Організатор перевіряє зарахування грошового переказу Учасника та підтверджує його участь у платформі, і направляє Учаснику форму для заповнення (у визначеному Організатором форматі) про Учасника та про його продукти для розміщення її Організатором на сайті платформи.

3.4. У випадку відмови Учасника від подальшої участі в заходах і курсах платформи, Організатор протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання повідомлення про відмову Учасника деактивує його обліковий запис.

3.5. У разі необхідності Учасник може підписати Договір з Організатором за допомогою цифрового підпису та обмінятися таким Договором за допомогою електронної пошти, звернувшись за адресою: cdm.support@sidcon.expert.

3.6. У разі необхідності Учасник може отримати безкоштовну консультацію щодо участі в певних заходах та курсах, виставковому розділі платформи.

3.7. Організатор може надати допомогу по організації заходів і освітніх курсів у якості додаткової платної послуги.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА
Права Учасника:


4.1. Використовувати можливості платформи для системного та ефективного навчання та / або просування своїх продуктів (товарів і / або послуг).

4.2. Отримати від Організатора безкоштовну консультацію щодо участі у певних заходах та курсах, виставковому розділі платформи.

4.3. Брати участь у супутніх онлайн і офлайн заходах платформи, представляти свої технології, рішення і продукти, відповідно до обраного пакету участі.

4.4. Брати участь у заходах платформи, в якості експерта, доповідача або слухача.

4.5. Будь-коли відмовитися від подальшої участі у заходах та курсах, повідомивши про це Організатора. Сплачена вартість участі не повертається.


Обов'язки Учасника:


4.6. Надати Організатору відповідну інформацію (в у визначеному Організатором форматі) про Учасника та про його продукти для розміщення її Організатором на сайті платформи.

4.7. Своєчасно реєструватися на онлайн та офлайн заходи Платформи.

4.8. Активно комунікувати зі Слухачами/Відвідувачами, а також брати участь у дискусіях і коментарях.

4.9. Визначити співробітників, що відповідають за комунікацію зі Слухачами/Відвідувачами і забезпечити швидку реакцію на будь-які питання/пропозиції Слухачів/Відвідувачів.

4.10. Своєчасно оплачувати замовлені у Організатора додаткові послуги.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА
Права Організатора:


5.1. Організатор має право відмовитися від виконання зобов'язань за цим Договором, попередньо повідомивши Учасника про це не менш ніж за 7 (сім) календарних днів.

5.2. Призупинити участь Учасника в разі порушення Учасником умов цього Договору до часу повного усунення Учасником виявлених порушень.

5.3. Вимагати від Учасника дотримання умов роботи на Платформі, позначених в цьому Договорі.

5.4. У повному розмірі отримувати оплату за надані Учаснику послуги.


Обов'язки Організатора:


5.5. Протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту підтвердження умов Договору та здійснення оплати Учасником, підтвердити участь Учасника на платформі «Corporate Security Platform», і протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту отримання від Учасника інформації згідно п.4.6. Договору, розмістити цю інформацію Учасника на сайті платформи. У разі невідповідності інформації формату, визначеному Організатором, Учасник зобов'язується привести цю інформацію в формат, визначений Організатором, і повторно направити її Організатору для розміщення на сайті платформи протягом наступних 48 годин. Відлік початку участі у платформі починається після розміщення Організатором інформації про учасника та його продукти / послуги на сайті «Corporate Security Platform».

5.6. Надавати Учаснику інформаційні консультації щодо участі у заходах, освітніх курсах та виставковому розділі платформи.

5.7. У випадку замовлення Учасником додаткових послуг, надати їх в узгоджені строки та належної якості.

5.8. Надавати технічну підтримку Учаснику щодо реєстрації, використання, участі в заходах і освітніх курсах платформи, онлайн виставці, доступу до матеріалів, опублікованих на платформі.
6. ПОРЯДОК ОПЛАТИ
6.1. Вартість участі для Учасника визначена у прайс-листі. Відповідний пакет участі Учасник обирає при реєстрації.

6.2. Учасник здійснює оплату вартості участі у заходах і освітніх курсах платформи згідно отриманого від Організатора інвойсу одноразово, єдиним платежем і в повному розмірі.
7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
Договір набуває чинності з моменту здійснення оплати Учасника участі у заходах і освітніх курсах Платформи і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.
8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. При виникненні суперечок і розбіжностей між Сторонами за Договором, Сторони вирішують їх шляхом переговорів.

8.2. У разі недосягнення згоди в результаті переговорів, Сторони передають спір на розгляд до суду за місцем юридичної адреси відповідача.
9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Сторони зобов'язуються зберігати у таємниці усю інформацію, що стосується інформації, що становить комерційну таємницю, отриману в ході реалізації цього Договору, в тому числі: технічна, організаційна та комерційна інформація.
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Договір укладений у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

10.2. Сторона не має права передавати свої права та зобов'язання за Договором третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
11. РЕКВІЗИТИ ОРГАНІЗАТОРА
Компанія: SIDCON International Consulting Company OÜ

Резидентство: Естонська Республіка

Реєстраційний номер: 16079937

Номер телефону: +380 44 454 07 90/94

Email: office@sidcon.expert

Адреса: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vesivärava tn 50-201, 10152
© 2022 CORPORATE SECURITY PLATFORM, всі права захищені
КОНСУЛЬТАЦІЇ
+38 (044) 454-07-90/92/93/
+38 (050) 417-99-39
+38 (050) 417-99-50
ПІДТРИМКА
+38 (044) 454-07-90/92/93/
+38 (050) 417-99-39