Статьи

ТИПОВІ ПОМИЛКИ, ЩО ДОПУСКАЮТЬСЯ ПРИ УКЛАДАННІ МІЖНАРОДНИХ КОНТРАКТІВ

статті
Укладення контрактів міжнародної купівлі-продажу - це найпоширеніший і надійний спосіб виникнення, зміни або припинення прав і обов'язків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. При цьому важливо врахувати, що контракт є основним юридичним базисом для контрагентів, який регулює їх відносини в цілому, і в разі настання спору між ними буде грати центральну роль при вирішенні конфліктної ситуації. Саме тому, безумовно, важливою складовою ведення зовнішньоекономічної діяльності буде те, наскільки продумано і якісно міжнародний контракт був підготований.
У даній статті пропонується проаналізувати базові помилки при укладанні міжнародних контрактів купівлі-продажу для подальшого запобігання цих помилок.
Почати слід з загальних помилок, які найчастіше вчиняють підприємці. Наприклад, при укладенні контрактів не завжди перевіряється правовий статус партнера (що він собою являє юридично, де зареєстрований, який обсяг його правоздатності), ні його фінансове становище і комерційна репутація, ні повноваження його представника на укладення контракту.
Наступний аспект - недостатньо чітке формулювання умов договору. Наприклад, це може виразитися при неточному перекладі договорів і проявитися в тому, що кожна Сторона буде вважати саме свій варіант перекладу договору автентичним.
Особливу увагу слід звернути на застосовне право, згідно з яким  регулюється договір, так як в різних правових режимах до одних і тих же операцій застосовуються різні, часом суперечливі вимоги.
Трапляються і помилки в застосуванні міжнародних звичаїв, закріплених в Інкотермс. Вельми часто допускаються неточності при застосуванні в контрактах торгових термінів, що склалися у практиці міжнародної торгівлі, зокрема, при застосуванні базисних умов поставки.
Більш докладно про помилки при укладанні договорів читайте у книзі «Безпека контрактів міжнародної купівлі-продажу товарів і послуг».