Статьи

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ І РІВНІ НЕДОРОСОВІСТНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

статті
Під недобросовісною конкуренцією розуміється дія господарюючого суб'єкта, який прагне отримати необґрунтовані переваги в підприємницькій діяльності.
Можна виділити дві окремі ознаки, які відокремлюють недобросовісну конкуренцію від інших порушень правил конкуренції: дані дії суперечать звичаям ділового обороту, вимогам добропорядності, розумності та справедливості, і одночасно дані дії заподіяли або можуть заподіяти збитки іншим господарюючим суб'єктам-конкурентам або завдали або можуть завдати шкоди їх ділової репутації.
Різноманітність форм недобросовісної конкуренції може бути пов'язана з рівнем сфери її застосування, тому виділяють:
  • політичний вплив на конкуренцію;
  • недобросовісні практики підприємців у відносинах один з одним;
  • ситуації, в які потрапляє індивід, який прагне зберегти або примножити свої заощадження.
Як приклади недобросовісної конкуренції можна виділити:
- неправдиві заяви в ході комерційної діяльності, які дискредитують підприємство, товари, промислову або комерційну діяльність конкурента;
- з'ясування виробничих або комерційних таємниць конкурента шляхом шпигунства або підкупу його службовців;
- демпінг, тобто продаж своїх товарів нижче собівартості з наміром протидіяти конкуренції або придушити її.
Детальніше про інші аспекти недобросовісної конкуренції і про те, як їй протидіяти, читайте у книзі «Недобросовісна конкуренція: сучасні практики та методи протидії».